top of page

      POBREZIA ETA
ASKATASUN EZA
BORROKATU

GAZTE LANGILEOK
LEHEN LERRORA!

Politikari profesionalek kontrakoa saldu nahi badigute ere, urtez urte langileon egoera are gehiago okertzen ari da, baita gazteona ere. Gauzak horrela, enpresariek gazteon lan indarra esplotatzen jarraitu nahi duten bitartean, ezkerreko alderdi politikoek eta Espainiako gobernu progresistak estatu kapitalistara lotuta mantendu nahi gaituzte, eta bien bitartean alderdi eskuindarrak zein faxista ugari egoera probesten ari dira gazteon artean gero eta kultura erreakzionarioagoa ezartzeko. Baina prekarietate, fartsa eta faxismo horren aurrean, gazte langileok etorkizun sozialista baten alde borroka egingo dugun subjektu aktiboa izan behar gara. GKStik norabide horretan borrokatzeko aldarria hedatu nahi dugu Euskal Herriko gazteriaren artean. 

Azken urte hauetan proletalgoaren zanpatze ekonomikoa eta politikoa gertatu da, baita gazte langileona ere. Izan ere, gizarte kapitalistaren krisialdi garaiotan, enpresariek langileon lan baldintzak erasotu dituzte, eta horrek guztiak langile askoren bizi baldintzen okertzea eta suntsipena ekarri ditu. Gazteriari dagokigunez, langabezia kronikoa, soldata baxuak, emantzipatzeko ezintasuna, ezegonkortasuna, kriminalizazioa, ordaindu gabeko lan orduak, laneko nagusien inpunitatea, burokrazia administratiboa, behin behinekotasuna, zabor-kontratuak eta abar luze bat eguneroko ogia dira.

Horren aurrean, ezkerreko alderdi politikoek zein Espainiako Gobernuak langileria babesten ari direlako ideia sinetsarazi nahi digute. Baina errealitatea guztiz bestelakoa da. Izan ere, gobernu ezkertiarraren politikek ez dituzte jo puntuan jarri enpresari handien irabaziak, nahiz eta bizi baldintza unibertsalak eskuratzeko beharrezkoa den enpresari handiei irabaziak desjabetzea. Antzekoa gertatzen da Espainiako Gobernuak zein Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako Gobernuak gazteriari bideratutako neurri sozialei (etxebizitzaren edota garraioaren esparrukoak, adibidez) dagokienez ere. Neurri horiek gazteriaren kapa proletarioenak laguntzetatik kanpo uzten dituzten bitartean, neurri horien helburua gazteon botoa eskuratzea da, besteak beste. Izan ere, estatu-instituzioek zilegitasun gutxiago dute proletarizatutako kapetan, eta horrelako politiken bitartez gazteria zein zirkuitu elektoralean parte hartzen ez duen kapa zabal hori erosi nahi dute politikari profesionalek. 

Aldi berean, alderdi eskuindarren edota faxisten mehatxuari aurre egiteko aukera bakarra ezkerreko gobernua dela saldu nahi digute. Kontrara, azke urte hauetan ikusi dugun bezala, “gaitz txikienaren” logika horrek politikaren ardatza eskuinerantz darama.

Izan ere, mehatxu horren pean ezkerreko gobernuaren politikek bizitzaren garestitzea eta autoritarismoa egonkortu dituzte, eta bien bitartean eskuin muturrak egoera probesten du langileriaren artean kultura erreakzionarioa hedatzeko. Ondorioz, gizartea gero eta parametro erreakzionarioagoetan kokatzen ari da eta agerikoa da horrek guztiak zuzenean eragiten duela belaunaldi berriengan. 

Gazte langileok bizi ditugun arazoen aurrean dinamika politikoak jarriko ditugu martxan datozen asteetan. Izan ere, gazte langileon egoera gero eta okerragoa da esparru askotan. Lanpostuari dagokionez, prekaritatea eta nagusien inpunitatea pairatu behar ditugu eta, bizi-bitartekoak eskuratzeari dagokionez, berriz, gizarte kapitalistak eta berau kudeatzen duten agenteek ezintasunean eta dependentzian oinarritutako bizi eredura kondenatzen gaituzte. Autoritarismoari dagokionez ere eskubide urraketez jositako egunerokoa inposatu digute: poliziaren jazarpena, kontrol soziala, kriminalizazioa... Esparru horietan guztietan borroka dinamikak eta mobilizazioak egingo ditugu Euskal Herri osoan zehar. Gainera, egoera honen aurrean despolitizatuta nahi gaituztenen aurka, gazte langileon borrokarako grina sustatzen eta kontzientzia sozialista hedatzen jarraituko dugu; injustiziak ikusaraziz, formakuntza politikoak eginez, eraso faxisten aurkako jarrera irmoa erakutsiz eta abar. Bide batez, martxan jarritako borroka eta dinamika guztiak langileon boterea handitzera bidean kokatuko ditugu, soilik langileriaren kontrolpeko Estatu Sozialistaren bitartez gaindituko baititugu gazte langileoi inposatu dizkiguten pobrezia eta askatasun eza.

bottom of page