M1: Proletariotzaren antolakuntza komunista indartzen

Langileriaren nazioarteko egunean Gazte Koordinadora Sozialistatik egiten dugun irakurketa honakoa da:


Maiatzaren batak adiera bat edo beste hartu izan ohi du bakoitzaren ikuspegi eta posizio politikoaren arabera. Gure posizionamendua borondate komunistak definitzen duen heinean, maiatzaren bataren zentzu iraultzailea ondorengo elementuan kokatzen dugu: langileriaren aurkako injustizien amaiera aldarrikatzetik haratago, proletariotzak bere kabuz aurrera eraman dezakeen proiektu komunistaren gaurkotasun historikoan. Izan ere, 'proletariotza' adierak bere horretan potentzialitate politiko-iraultzailerik gorde badezake, hori klaserik gabeko gizartearen proiektu unibertsala gauzatzeko eduki dezakeen borondate errealean datza. Horrek egiten duelako proletalgoa subjektu iraultzaile; hau da, gizarte egituraketa burges osoaren aurkako antolakuntza politikoak, horrek proiektu unibertsal baten gauzapenari bide eman diezaion. Hori horrela, antolakuntza komunistaren aldeko aldarria eta eguneroko lan militantea egiten dugunean, balore eta printzipio komunistetan oinarritzen den prozesu politikoa posible egingo duten baldintzak sortzeaz ari gara.


“Maiatzaren batean iraganaren dimentsio etiko eta estra