7.000 pertsonatik gora batu gara lruñean eta Bilbon burgesiaren ofentsiba salatzeko