top of page

Klase dominazioaren adierazpenak borrokatu

Gazteriaren gaineko diziplinamendua zein bere baldintzapen proletarioa gero eta nabar­ menagoak dira, besteak beste, hezkuntza sistema burgesaren eta gazteei bideratutako lan merkatu kapitalistaren eraginez.
Gizartean areagotzen ari den pobrezia egoeraren kausa nagusia ekonomia kapitalistaren kri­ sialdia da. neurri murriztaileen ondoriozko geldiuneak baino. kapitalaren metaketa zikloaren agorrerak eragin duena. Testuinguru horretan gauzatzen ari den kapitalaren berrantolake­tak ondorio zuzenak dakartza gazteria proletarioari dagokionez ere; ez. ordea. baldintza ekonomikoak okertzen ari zaizkiolako soilik. baizik eta baita bere gaineko burgesiaren do­ minazioa forma eta funtzio ugari hartzen ari delako ere. Izan ere. enpresari handientzat gazteria etorkizuneko lan indarrada, metaketa zikloberriaren beharretara moldatubeharradagoen lan indarra. Zentzu horretan. lan indar merke. kualifikatu (burgesiaren erregimen ekonomikoarekiko) eta obediente gisara nahi gaituzte. eta horretarako antolatzen dituzte dena delako burges-instituzioak.Urteko sasoi honi dagokionez. zeinetan ikasturte amaierak alarma-egoeraren indargabet­ zearekin kointziditu duen areagotu egin dira arestian aipatutako ezaugarri horiek. Izan ere. gazteriaren gaineko diziplinamendua zein bere baldintzapen proletarioa gero eta nabar­ menagoak dira, besteak beste, hezkuntza sistema burgesaren eta gazteei bideratutako lan merkatu kapitalistaren eraginez. Hezkuntza sistemari dagokionez. azken urteetanedukiz husten etagero eta askatasungutxiagoko espazio bihurtzen joan da, horren adibideda oraintsu proposatu den unibertsitateetarako zigor-lege berria. LOSU. Era berean. hezkuntza sistema. burgesiaren instituzio bezala.gazteon lan indarraren nolakotasuna ezaugarritzeko erreminta izateaz gain.gazteon egiturazkolangabez iaestaltzeko funtzioa ere badauka, bai eta gazteria obedientzian ohitzeko funtziodiziplinatzailea ere. ikasturte amaierek erakusten duten moduan.Lan merkatu kapitalistari dagokionez. gazteriaren zati handi batbaldintza proletariotan lan egitera kondenatzen du. Nabarmen ikus daiteke hori udan; izan ere. asko igotzen da gutxiet­ sitako enpleguetan eta baldintzetan lanean aritu behar izaten duten gazteen kopurua. eta enplegu horietako askoaldi baterako ordezkapen lanak zein aisialdi eredu kapitalistarekin eta turismoarekin lotutakolanak izan ohi dira. Soldata baxuek. kontratu gabekolanek. or­ daindu gabeko gehiegizko orduek. lanarriskutsuek .aldi baterakolanek eta abar luze batek ezugarritutako lanak izan ohi dira.Lan merkatu kapitalistahorretatik burgesiak etekin eko­ nomikoak ateratzen baditu ere. klase ertaineko zenbaitsektore ere elikatzen da gazte langi­ leon subjektibitate zapaldutik. Esanguratsua da udako zenbaitlan prozesu. aisialdieredua eta turismoa gazte langileon eta. oro har. proletariotzaren bizkar gainean oinarritzen dela. etahorrek, besteak beste,klase ertainaketa proletariotzak aisialdirako dituztenaukerak eta gaitasunak guztiz ezberdinak direla argi eta garbi uzten du.Udaren etorrerak . horrenbestez. gazte proletarioen zapalkuntza egoera bistarazten du. are gehiago koronabirusaren hedapenak baldintzatu duen azken urte honetan.zeinetan enpre­ sari handiek eta politikari profesionalek hartu dituzten erabakien ondorioz dominazio burge­sa areagotu eginden. Egiturazko langabezia, askatasun politikoenurraketa. kriminalizazioa etaerrepresioa. pobrezia, kultur dekadentzia eta abar luze bat da gizarte burgesakezartzen digun errealitatea. Antolakuntza komunistaren bitartez dominazio burgesaren aurpegi des­ berdinak borrokatu behar ditugu.

bottom of page